methodieken

Hoe zou het zijn om vooral te leren door te ervaren?

Alle hieronder genoemde methodieken dragen bij aan mijn ervaringsgerichte manier van werken.

En dus – en daar gaat het om – aan jouw ervaring!

Sociaal Panorama

Het Sociaal Panorama is ontwikkeld door Lucas Derks, sociaal psycholoog. “Locatie is Relatie!”, hoorde ik Lucas zeggen. We geven ieder mens onbewust een plek in onze innerlijke ruimte. Deze plek kan o.a. in taalgebruik tot uiting komen; “Hij staat vierkant achter mij” of “Zij zit in mijn nek”. Die plek definieert de kwaliteit van de relatie die we met deze persoon hebben. Zo ontstaat een innerlijk landschap, een panorama. Met het Sociaal Panorama hebben we zelf de regie om deze relatie te veranderen. Hierdoor kunnen we anderen en onszelf op een andere manier gaan ervaren. Een manier die heilzamer voor ons is.

IEMT Integral Eye Movement Therapy

Integral Eye Movement Therapy is het continu in ontwikkeling zijnde werk van Andrew T. Austin gebaseerd op het werk van Steve en Connirae Andreas. Bij IEMT wordt onder andere op een zeer specifieke en precieze manier gebruik gemaakt van oogbewegingen. Het doet direct appèl op het gevoelssysteem en is daarmee uitermate geschikt om verandering te brengen in gevoelens die als problematisch worden ervaren. Wat dit gevoel is of wat aan dit gevoel ten grondslag ligt, hoef je niet te vertellen. Wat ik geregeld hoor: “Ik kan het niet goed verklaren, maar de lading is ervan af”. Wat bij IEMT in het oog springt: aanpak van posttraumatische stress, ontwikkeling van een volwassen identiteitsconcept (beeld dat we van onszelf hebben) en verandering van patronen.

Voice Dialogue

In gesprek met jouw ‘ikken’, die kanten van jou die een stem hebben of juist niet of nauwelijks hoorbaar zijn. Want wie zit er bij jou achter het stuur? Is dat die kant van jou die het gaspedaal indrukt en altijd maar doorgaat? Of die steeds weer op de rem trapt? Of die nergens bang voor is en lachend de onbekende weg kiest? Of die droevig doorpruttelt en ondertussen afslagen mist? Of de kant die bij het minste of geringste uit de bocht vliegt en botsingen veroorzaakt? Met Voice Dialogue leer je jouw kanten (her)kennen en waarderen en er de regie over nemen. Op weg naar meer zelfacceptatie, balans, keuzevrijheid en het verbreden van je handelingsrepertoire. Jij bepaalt de route.

BML

BML staat voor Body & Mind Language en is ontwikkeld door Jos Dolstra. BML gaat ervan uit dat er een relatie is tussen lichaamshouding en levenshouding. Met beweging, ons lichaam, onze houding, een spontaan gebaar of geluid, drukken we iets uit. Dit gebeurt vaak ‘zonder nadenken’ ofwel onbewust. BML helpt ons in beweging hierbij stil te staan en de taal (vandaar ‘Language’) helpt om te duiden wat we uitdrukken, wat er precies speelt. Immers “Beweging toont onze diepste beweegredenen”, aldus Jos.

Beeldkracht

Met Beeldkracht wordt zichtbaar gemaakt wat gezien moet worden. Dit gebeurt door middel van het opstellen van je familiesysteem met poppetjes. En dat niet alleen. Ook je eigen persoonlijkheid komt in beeld op tafel. “Met Beeldkracht breng je trauma’s, angsten, verlangens en belemmeringen voor geluk én bestaande en te ontwikkelen kwaliteiten letterlijk in beeld”, aldus Caroline Franssen, die deze verdiepende methode ontwikkelde. Zo worden problemen inzichtelijk en hanteerbaar. Dit brengt bewustwording, aanvaarding en opent de mogelijkheid om zelf de regie weer in handen te nemen.

Mental Space Psychology

De ruimte is het belangrijkste organiserende principe van het brein. Alle hier genoemde methodieken maken gebruik van de innerlijke en/of fysieke ruimte. Die ruimte helpt ons te ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen.

Metaphors of Movement

Ook Metaphors of Movement is een model ontwikkeld door Andrew T. Austin. Het richt zich niet op het bereiken van doelen maar juist op het ontdekken van waar je nu staat. Pas als je weet waar je staat kan je op een efficiënte en effectieve manier naar je doel toe bewegen. En de metaforen die je zelf gebruikt maken je duidelijk hoe!

NLP

Hoe komen mensen tot hun waarnemingen, gedachten, stemmingen en gedrag? NLP is een methode die dat in kaart brengt en daarmee mogelijkheden biedt tot effectieve communicatie en doelgerichte verandering. Iets waar de ene persoon gemakkelijk overheen stapt, is voor de andere persoon juist een probleem. Dit maakt ook dat iedereen op een andere manier interactie heeft met zijn of haar omgeving. NLP is ontstaan door experts, zoals Milton H. Erickson, te modelleren.

 

 

Ericksoniaanse Hypnose

Ericksoniaanse Hypnose, ook wel communicatieve hypnose genoemd, is een vorm van hypnose ontwikkeld door Milton H. Erickson (1901-1980), een gerenommeerde psychiater en hypnotherapeut. Hypnose of trance is een bewustzijnsstaat waarin je ontspannen en geconcentreerd bent. Je aandacht is naar binnen gericht. Je kunt gemakkelijker contact maken met je onbewuste en alle hulpbronnen die daar aanwezig zijn. Jouw eigen wijsheid!

Humor

Verkort uit de dikke Van Dale: (de (m.); g.mv.), […] 1 oog en gevoel voor vrolijkmakende tegenstrijdigheden tussen voorkomen en bedoeling of betekenis van zaken, handelingen en gebeurtenissen; de neiging het vrolijkmakende in gebeurtenissen het meest te doen uitkomen: hij is steeds vol humor; hoe het leven hem ook tegenloopt, de humor verlaat hem niet […] 2. de tegenstrijdigheid, het vrolijkmakende onder 1 omschreven en de uiting ervan: [..] gevoel voor humor. 🙂