contact

Paula Sprenkels-Bontje
tel: 06 11 085 225
paula@eigenwijs-counseling.nl

Eigenwijs Counseling
Veldweg 45
1359 JZ Almere

Klik hier voor vergoeding door zorgverzekeraars

top-linkedin

Prestatiecode 24504 – ‘overige psychosociale therapie

RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
VIV Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
SHO registratie (CPION)

kvk 32153402
btw-id NL001975048B85
iban NL61 INGB 0748531432

Op een half uur(tje) autorijden vanuit Amsterdam, Hilversum, Amersfoort, Lelystad. Zie deze routebeschrijving. Gratis parkeren voor de deur. Met openbaar vervoer? Kies bushalte De Wierden. Vanuit daar is het ruim 10 minuten lopen.

Je kunt hier de Algemene Voorwaarden downloaden. Deze zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Betaling gaat na toezending van een factuur. De betalingstermijn is uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Eigenwijs Counseling werkt met de betalingsvoorwaarden van incassobureau Medicas.
Je kunt hier de Beroepscode downloaden
Ik draag zorg voor jouw privacy en voldoe aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees hier mijn privacy statement
Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders. Binnen deze wet is sprake van een aantal te onderscheiden stappen die in een stroomschema zijn weergegeven.

Het emailadres van mijn beroepsvereniging is: info@vivnederland.nl
Het telefoonnummer van mijn beroepsvereniging is: 035- 69 54 105
Procedure en verdere informatie geschillencommissie vind je hier.

Zie hier het Reglement voor de tuchtrechtspraak.

Waar mensen werken kunnen misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Lees hier het Reglement Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen 2017.

Eigenwijs Counseling houdt zich aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.